Dataset

Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/03/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel bevat cijfers over het aantal oprichtingen van bedrijven naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm. De gegevens worden uitgesplitst naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De cijfers zijn gebaseerd op het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS.

Deze tabel wordt hier gepubliceerd voor het programma 'MKB en Ondernemerschap'.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2021 zijn definitief en de cijfers over 2022 tot en met 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 3 mei 2024: De voorlopige cijfers over het eerste kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers zijn doorgaans 1 maand na afloop van het verslagjaar of -kwartaal beschikbaar.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48016NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48016NED

Oprichtingen van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken branches (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48016NED

Oprichtingen van bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken branches (SBI 2008)