Dataset

Vestigingen van bedrijven; oprichtingen, bedrijfstak, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u gegevens over het aantal oprichtingen van vestigingen van bedrijven. Bedrijven die voor het eerst actief worden kunnen meerdere locaties hebben waar de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoegd. Al deze geopende bedrijfsvestigingen worden hier afzonderlijk geteld.

De gegevens zijn beschikbaar naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens zijn daarnaast beschikbaar naar regio gebaseerd op de regionale indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de cijfers over 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 20 juli 2023: De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd, de cijfers over 2021 zijn bijgesteld en zijn nu nader voorlopig. De cijfers over 2020 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen doorgaans 3 maanden na afloop van het verslag jaar beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83631NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83631NED

Oprichtingen van vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) per regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83631NED

Oprichtingen van vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) per regio.