Dataset

Bedrijven; oprichtingen naar activiteit en rechtsvorm, SBI'93, 1993-2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u gegevens over het aantal oprichtingen naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI '93) en naar rechtsvorm.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De oprichtingentabel is per 24 april 2012 stopgezet. De methode voor het samenstellen van de cijfers over oprichtingen van bedrijven is in vergelijking met voorgaande jaren ingrijpend gewijzigd. Daarom is gestart met een nieuwe tabel waarin de cijfers over oprichtingen en opheffingen van bedrijven staan vanaf 2007.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70811ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70811ned

Oprichtingen van bedrijven naar economische activiteit,SBI'93 en rechtsvorm.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70811ned

Oprichtingen van bedrijven naar economische activiteit,SBI'93 en rechtsvorm.