Dataset

Werkgeversdemografie, Europese norm; rechtsvorm, SBI2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 02/09/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over bedrijvendemografie volgens de Europese norm en worden in deze vorm ook aan Eurostat geleverd. Het betreft de populatie actieve bedrijven die optreden als werkgevers, nieuwe werkgevers en gestopte werkgevers en de 1-, 2-, 3-, 4- en 5-jarige overlevers na het werkgever worden, uitgesplitst naar grootteklasse volgens werknemers en naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Ook bevat de tabel gegevens over werkzame personen en werknemers bij populatie actieve werkgevers, opgerichte en opgeheven werkgevers. Voor de overlevers worden werkzame personen op het moment van werkgever worden en op het verslagjaar gerapporteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief voor 2010 tot en met 2020. Voor 2021 zijn de cijfers voorlopig. Alleen de gegevens over Opgeheven bedrijven voor 2021 zullen nog bijgesteld worden.

Wijzigingen per 9 februari 2024: De voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Er zijn twee uitsplitsingen in de Bedrijfstakindeling toegevoegd:

  • B-S exclusief O en exclusief S94
  • G-S exclusief O en exclusief S94
  • K Financiële dienstverlening

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers van een nieuw verslagjaar (T – 2) worden in juli van het huidige jaar T gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85206NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85206NED

Werkgevers; populatie; opgerichte werkgevers; opgeheven werkgevers Bedrijfstakken; rechtsvormen;

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85206NED

Werkgevers; populatie; opgerichte werkgevers; opgeheven werkgevers Bedrijfstakken; rechtsvormen;