Dataset

Historie economische demografie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Demografie van bedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI'93 en SBI'74) en failissementen (SBI'93). 1983 - 2006. Gewijzigd op 08 april 2008. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37912

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37912

Demografie van bedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI'93 en SBI'74) en failissementen (SBI'93).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37912

Demografie van bedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI'93 en SBI'74) en failissementen (SBI'93).