Dataset

Demografische gebeurtenissen; leefsituatie in ouderlijk gezin, 1950-1980

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in de tabel hebben betrekking op mensen uit de genoemde geboortegeneraties die in 2008 woonachtig waren in Nederland. Het percentage is berekend op het totaal aantal personen uit de betreffende geboorteperiode met kenmerken als geslacht en de 'ouderlijke gezinssituatie'. Zo geeft deze tabel het percentage mensen weer uit een bepaalde geboortegeneratie die voor of op een leeftijd ooit kinderen hebben gekregen met het ouderlijk gezin als achtergrondvariabele. Het gezin is de context voor het socialisatieproces: ouders dienen als rolmodel voor kinderen. Daarnaast krijgen kinderen 'van huis uit' sociale, economische en culturele hulpbronnen mee. Deze tabel geeft antwoord in hoeverre de context van het ouderlijk gezin van invloed is op de demografische levensloop.

Centraal staat in deze tabel: Welke demografische gebeurtenissen hebben mensen tot en met een bepaalde leeftijd (op 25, 30, 35, 40 en 45 jarige leeftijd) meegemaakt? Veranderde dit voor opeenvolgende geboortegeneraties? Maakt het uit wat de kenmerken zijn van het ouderlijk gezin waarin men opgroeide? De demografische gebeurtenissen hebben betrekking op : -samenwonen (gehuwd of ongehuwd) -trouwen -kinderen krijgen -uit elkaar gaan

Gegevens beschikbaar voor geboortegeneraties vanaf: 1950 tot 1960, 1960 tot 1970 en 1970 tot 1980.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 augustus 2017: Eenmalig, Onderzoek Gezinsvorming 2008.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82028NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82028NED

Demografische gebeurtenissen naar leefsituatie in het ouderlijk gezin, naar geslacht, leeftijd en geboortegeneratie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82028NED

Demografische gebeurtenissen naar leefsituatie in het ouderlijk gezin, naar geslacht, leeftijd en geboortegeneratie