Dataset

Demografische gebeurtenissen naar geboortegeneratie, 2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in de tabel hebben betrekking op mensen uit de genoemde geboortegeneraties die in 2008 woonachtig waren in Nederland. Het percentage is berekend op het totaal aantal personen uit de betreffende geboorteperiode met kenmerken als geslacht en leeftijd.

Centraal staat in deze tabel: Welke demografische gebeurtenissen hebben mensen tot en met een bepaalde leeftijd (op 25, 30, 35, 40 en 45 jarige leeftijd) meegemaakt? Veranderde dit voor opeenvolgende geboortegeneraties? De demografische gebeurtenissen hebben betrekking op : -samenwonen (gehuwd of ongehuwd) -trouwen -kinderen krijgen -uit elkaar gaan

Gegevens beschikbaar voor geboortegeneraties vanaf: 1950 tot 1960, 1960 tot 1970 en 1970 tot 1980.

Status van de cijfers: Eenmalig Onderzoek Gezinsvorming 2008.

Wijzigingen per 2 december 2016: Geen, deze tabel is stopgezet. Er is een nieuwe tabel verschenen Demografische levensloop; geslacht en geboortegeneraties (1940 tot 1990). Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82026NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82026NED

Personen die een demografische gebeurtenis hebben meegemaakt naar geslacht, leeftijd en geboortegeneratie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82026NED

Personen die een demografische gebeurtenis hebben meegemaakt naar geslacht, leeftijd en geboortegeneratie