Dataset

Personen naar demografische kenmerken in de Enquête Beroepsbevolking (EBB). (01-01-2003 - 01-10-2022)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze component bevat demografische en regionale gerelateerde gegevens van alle personen in particuliere huishoudens in Nederland die hebben deelgenomen aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB) in het betreffende jaar.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Populatie

Personen in particuliere huishoudens in Nederland die hebben deelgenomen aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e41080216145

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier