Dataset

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs met stabiele demografische achtergrondgegevens van de PO en VO cohorten (vanaf 01-09-2007)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Education and science
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) De NCO microdatabestanden zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samengesteld voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Het NCO is geïnitieerd en wordt bekostigd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Voor deze bestanden zijn bestaande registerdata uit de sociaal-statistische bestanden (SSB) van het CBS en bestaande onderwijsregistraties van het Basisregister Onderwijs (BRON) van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gecombineerd.

Dit bestand bevat de onveranderlijke, stabiele demografische gegevens op persoonsniveau, van alle personen uit alle tot dan toe bestaande en aangevulde Primair Onderwijs (PO)- en Voortgezet Onderwijs (VO)-ruggengraatbestanden.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het gaat in dit bestand om stabiele gegevens en daarom is het niet nodig om dit bestand voor elk jaar afzonderlijk te maken, maar volstaat één actueel bestand. Elk jaar, als er een nieuwe cohort en dus nieuwe leerlingen bijkomen, wordt het stabiele achtergrondbestand aangevuld. Bij de variabele GEBDATUM gaat het vanuit privacyoverwegingen steeds om de eerste dag van de maand.

Populatie

In de bestanden zijn de gegevens opgenomen van leerlingen die in het (speciaal) basisonderwijs of het voortgezet onderwijs zitten of hebben gezeten, en dus in een van de ruggengraatbestanden voorkomen.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410806d9ad0

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier