Dataset

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs met veranderlijke demografische-, regio-, inkomens- en opleidingsgegevens van de PO en VO cohorten (01-09-2007 - 01-09-2016)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Education and science
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) De NCO microdatabestanden zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samengesteld voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Het NCO is geïnitieerd en wordt bekostigd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Voor deze bestanden zijn bestaande registerdata uit de sociaal-statistische bestanden (SSB) van het CBS en bestaande onderwijsregistraties van het Basisregister Onderwijs (BRON) van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gecombineerd.

Dit bestand bevat veranderlijke, oftewel variabele demografische-, regio-, inkomens- en opleidingsgegevens op persoonsniveau, van (de ouders van) alle personen uit alle tot dan toe bestaande en aangevulde Primair Onderwijs (PO)- en Voortgezet Onderwijs (VO)-ruggengraatbestanden.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Zie voor de gebruikte methodologie de bijlage "Methodologische toelichting bij de bestanden NCOACHTERGRONDVARIABEL.docx".

Populatie

In de bestanden zijn de gegevens opgenomen van leerlingen die in het (speciaal) basisonderwijs of het voortgezet onderwijs zitten of hebben gezeten, en dus in een van de ruggengraatbestanden voorkomen.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410806db8ee

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier