Dataset

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs met uitstromende leerlingen uit het primair onderwijs (vanaf 01-09-2010)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Education and science
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) De NCO microdatabestanden zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samengesteld voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Het NCO is geïnitieerd en wordt bekostigd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Voor deze bestanden zijn bestaande registerdata uit de sociaal-statistische bestanden (SSB) van het CBS en bestaande onderwijsregistraties van het Basisregister Onderwijs (BRON) van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gecombineerd.

De bestanden bevatten alleen een koppelsleutel (RINPERSOON en RINPERSOONS) en zijn specifiek bedoeld voor analyses betreffende de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het jaartal in de bestandsnaam verwijst naar het betreffende schooljaar JJJJ/JJJJ+1.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De bestanden bevatten alleen een koppelsleutel (RINPERSOON en RINPERSOONS) en zijn specifiek bedoeld voor analyses betreffende de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Als gesproken wordt over uitstroom worden de leerlingen in groep 8 bedoeld. Het kan voorkomen dat leerlingen in groep 8 blijven zitten. In dat geval stromen ze niet uit naar het voortgezet onderwijs, en zijn ze niet in het volgend jaar in het voortgezet onderwijs terug te vinden, maar pas het jaar daarop. Omdat ze groep 8 twee keer doen, maken ze deel uit van twee uitstroomcohorten.

Populatie

Deze bestanden bevatten gegevens van de leerlingen die in een bepaald schooljaar in groep acht van het primair onderwijs zitten.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410806c8ae4

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier