Dataset

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs met uitstromende leerlingen uit het primair onderwijs (vanaf 01-09-2010)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) De NCO microdatabestanden zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samengesteld voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Het NCO is geïnitieerd en wordt bekostigd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Voor deze bestanden zijn bestaande registerdata uit de sociaal-statistische bestanden (SSB) van het CBS en bestaande onderwijsregistraties van het Basisregister Onderwijs (BRON) van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gecombineerd.

De bestanden bevatten alleen een koppelsleutel (RINPERSOON en RINPERSOONS) en zijn specifiek bedoeld voor analyses betreffende de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het jaartal in de bestandsnaam verwijst naar het betreffende schooljaar JJJJ/JJJJ+1.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De bestanden bevatten alleen een koppelsleutel (RINPERSOON en RINPERSOONS) en zijn specifiek bedoeld voor analyses betreffende de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Als gesproken wordt over uitstroom worden de leerlingen in groep 8 bedoeld. Het kan voorkomen dat leerlingen in groep 8 blijven zitten. In dat geval stromen ze niet uit naar het voortgezet onderwijs, en zijn ze niet in het volgend jaar in het voortgezet onderwijs terug te vinden, maar pas het jaar daarop. Omdat ze groep 8 twee keer doen, maken ze deel uit van twee uitstroomcohorten.

Populatie

Deze bestanden bevatten gegevens van de leerlingen die in een bepaald schooljaar in groep acht van het primair onderwijs zitten.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410806c8ae4

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset