Dataset

Demografische levensloop; geslacht en geboortegeneraties (1940 tot 1990)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in de tabel hebben betrekking op mensen uit de geboortegeneraties 1940 tot 1990 die in 2003, 2008 of 2013 woonachtig waren in Nederland. Per geboortegeneratie is voor mannen en vrouwen berekend welk deel van de bevolking gedurende de levensloop een bepaalde (sociaal-)demografische gebeurtenis heeft meegemaakt. Met deze tabel wordt duidelijk welke gebeurtenissen mensen op een bepaalde leeftijd (van 20 tot en met 65 jaar) hebben meegemaakt en in welke mate dit verschilt tussen geboortegeneraties.

Gegevens beschikbaar voor geboortegeneraties van 1940 tot 1990.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 december 2018: De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'leeftijdsgroep' zijn aangepast. Deze sluiten nu beter aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Dit is een eenmalige tabel.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83592NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83592NED

Personen die een demografische gebeurtenis hebben meegemaakt naar geslacht, leeftijd en geboortegeneratie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83592NED

Personen die een demografische gebeurtenis hebben meegemaakt naar geslacht, leeftijd en geboortegeneratie