Dataset

Vruchtbaarheidscijfers van geboortegeneraties vrouwen, 1935-2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Vruchtbaarheidscijfers (aantal kinderen per vrouw) naar leeftijd (15-50 jaar) van de vrouw. Gegevens beschikbaar: 1935-2020 Frequentie: Stopgezet per 19-12-2006

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71259ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71259ned

Vruchtbaarheidscijfers (aantal kinderen per vrouw) naar leeftijd (15 - 50 jaar) van de vrouw.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71259ned

Vruchtbaarheidscijfers (aantal kinderen per vrouw) naar leeftijd (15 - 50 jaar) van de vrouw.