Dataset

Vruchtbaarheidscijfers van geboortegeneraties vrouwen, 1935-2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat vruchtbaarheidscijfers (aantal kinderen per vrouw) naar leeftijd per geboortegeneratie van de vrouw.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken: Levendgeborenen naar rangnummer uit de moeder. Totale vruchtbaarheidscijfers naar rangnummer uit de moeder.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1935-2020 Frequentie: stopgzet per 17 december 2010

Status van de cijfers De geboortegeneraties 1935-1957 zijn volledig gebaseerd op waarnemingen. De geboortegeneraties vanaf 1958 zijn gebaseerd op waarnemingen en prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 18 december 2008. De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2008 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In december 2010 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71868NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71868NED

Vruchtbaarheidscijfers (aantal kinderen per vrouw) naar leeftijd van de vrouw.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71868NED

Vruchtbaarheidscijfers (aantal kinderen per vrouw) naar leeftijd van de vrouw.