Dataset

Arbeid; kerncijfers geboortegeneraties vanaf 1905/'09 - 1995/'99 (12-uur)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over arbeidsparticipatie, arbeidsrelatie, banen en uitkeringen van personen naar de verschillende geboortegeneraties. Hierdoor is het mogelijk generaties onderling te vergelijken. Zo werkten vrouwen die geboren zijn tussen 1935-1939 op 35-jarige leeftijd gemiddeld 32 uur per week. Vrouwen geboren tussen 1970-1974 werkten gemiddeld 28 uur per week op 35-jarige leeftijd. De cijfers worden als percentages en gemiddelden gepresenteerd. Verder zijn de cijfers in deze tabel verbijzonderd naar geslacht en leeftijd. De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB), de Arbeidskrachtentellingen (AKT) en het Sociaal Statistisch Bestand (SSB).

Gegevens beschikbaar vanaf: geboortegeneratie 1905-1909 tot en met 1995-1999

Status van de cijfers De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeid; Kerncijfers geboortegeneratie vanaf 1910-1914. Zie paragraaf 3. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81961NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81961NED

Arbeidsparticipatie, arbeidsrelatie, inkomen en uitkering naar geboortegeneratie en leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81961NED

Arbeidsparticipatie, arbeidsrelatie, inkomen en uitkering naar geboortegeneratie en leeftijd