Dataset

Prognose vruchtbaarheidscijfers; leeftijd en geboortegeneratie, 1935-2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat leeftijdspecifieke vruchtbaarheidscijfers (aantal kinderen per vrouw) naar rangnummer uit de moeder en de geboortegeneratie van de vrouw. De cijfers hebben betrekking op de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar: 1935-2020

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel voor geboortegeneraties 1935-1961 zijn volledig gebaseerd op waarnemingen. De geboortegeneraties vanaf 1962 zijn gebaseerd op waarnemingen en prognosecijfers.

Wijzigingen per 13 december 2012. In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2012 tot 2060.

Wijzigingen per 16 december 2014. Stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In december 2014 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81599NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81599NED

Vruchtbaarheidscijfers Rangnummer, leeftijd en geboortegeneratie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81599NED

Vruchtbaarheidscijfers Rangnummer, leeftijd en geboortegeneratie