Dataset

Vruchtbaarheidscijfers naar leeftijd moeder, 2010-2060

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat vruchtbaarheidscijfers (aantal kinderen per vrouw) naar leeftijd van de vrouw.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken: Gemiddeld aantal kinderen per vrouw. Levendgeborenen naar rangnummer uit de moeder.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per: 17 december 2010. De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2010 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In december 2012 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80754ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80754ned

Gemiddeld kindertal Leeftijd en perioden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80754ned

Gemiddeld kindertal Leeftijd en perioden