type-icon

Dataset

Levensloop/spaarloonregeling; kenmerken 2006-2011

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 28/02/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de kenmerken van deelnemers aan de levensloopregeling en de spaarloonregeling. Deze gegevens worden verzameld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en is bedoeld om de deelname aan de levensloop- en de spaarloonregeling te monitoren. Met ingang van 2012 zijn de levensloopregeling en de spaarloonregeling afgeschaft. Het monitoren van de deelname aan deze regelingen is daarom per 2012 stopgezet.

Gegevens beschikbaar van 2006-2011.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Met uitzondering van de cijfers over de levensloopregeling zijn de gegevens in deze tabel definitief. Voor de cijfers
over de levensloopregeling geldt dat na afloop van het peiljaar (jaar t) in maart (t+1) een voorlopige raming van het aantal deelnemers aan de levensloopregeling wordt gepubliceerd.
Een jaar later (t+2) wordt de definitieve raming gemaakt.

Wijzigingen per 8 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De gegevens om de cijfers in deze tabel te kunnen maken, worden niet meer verzameld in de Enquête beroepsbevolking (EBB). Deze tabel is daarom stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71926ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71926ned

Deelnemers levensloop- en spaarloonregeling naar achtergrondkenmerken

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71926ned

Deelnemers levensloop- en spaarloonregeling naar achtergrondkenmerken