Dataset

Gediplomeerden; onderwijssoort, woonregio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/26/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat het aantal gediplomeerden en afgestudeerden in het voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en het hoger onderwijs (ho) naar onderwijssoort, onderwijsniveau en woonregio (aan het begin van een betreffend school-/studiejaar).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011/’12

Status van de cijfers: De cijfers over de school-/studiejaren tot en met 2021/'22 zijn definitief en die over het school-/studiejaar 2022'/23 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 april 2024: De definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2021/'22 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2022/'23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het derde kwartaal van 2025 worden de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2022/'23 vervangen door definitieve cijfers en worden de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2023/'24 toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85702NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85702NED

Gediplomeerden, onderwijssoort, onderwijsniveau Geslacht, woonregio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85702NED

Gediplomeerden, onderwijssoort, onderwijsniveau Geslacht, woonregio