Dataset

Grenzen - Woonregio's PZH

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat de woonregio's van provincie Zuid-Holland. De set bevat twee categorieën van woonregio indelingen: "Standaard indeling" en "Alternatieve indeling". De regio's zijn opgebouwd uit de grensgebieden van inliggende gemeentes. De data bevat enkel grondgebied.

De "Standaard indeling" bestaat uit acht regio's. Dit is de standaard gehanteerde woonregio indeling. Soms wordt de alternatieve indeling van vijf woonregio's gebruikt, categorie "Alternatieve indeling".

De set is opgebouwd in uit CBS Gemeentegrenzen 2022. Daardoor kunnen de grenzen iets afwijken van de huidige gemeentegrenzen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/grenzen/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=grenzen%3AREGIO_WOONREGIOS&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

REGIO_WOONREGIOS

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/grenzen/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Grenzen - Woonregio's PZH

REGIO_WOONREGIOS

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/grenzen/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Grenzen - Woonregio's PZH

Data schemes

REGIO_WOONREGIOS Feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Regio nvarchar type Woonregio naam
name Categorie nvarchar type Woonregio indeling categorie: standaard (8), verkleind (5)

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Woonregios, Woonregios Alternatief

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Grenzen/Grenzen_regios/MapServer

accessPoint