Dataset

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; herkomst, woonregio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
  • Primary education
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen in het bekostigd (speciaal) basisonderwijs. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, onderwijssoort, herkomst en woonregio.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011/'12.

Status van de cijfers: De cijfers over de schooljaren vanaf 2011/'12 tot en met 2021/'22 zijn definitief en die over het schooljaar 2022/'23 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 21 april 2023: De definitieve cijfers over het schooljaar 2021/'22 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het eerste kwartaal van 2024 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2023/'24 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85489NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85489NED

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs, herkomstland, woonregio Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs, herkomstland

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85489NED

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs, herkomstland, woonregio Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs, herkomstland