Dataset

Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, woonregio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/22/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Secondary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo) naar geslacht, onderwijssoort, leerjaar, regiokenmerken en periode.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011/’12.

Status van de cijfers: De cijfers over de schooljaren tot en met 2022/'23 zijn definitief en die over het schooljaar 2023/'24 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 maart 2024: De definitieve cijfers over het schooljaar 2022/'23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het eerste kwartaal van 2025 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2024/'25 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85380NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85380NED

Leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, woonregio Leerlingen, onderwijssoort, woonregio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85380NED

Leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, woonregio Leerlingen, onderwijssoort, woonregio