Dataset

Leerlingen en studenten; onderwijssoort, woonregio 2000/'01-2022/'23

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat het aantal leerlingen en studenten in het voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en hoger onderwijs (ho) naar onderwijssoort, onderwijsniveau, migratieachtergrond, leeftijd en woonregio op 1 oktober van een betreffend school-/studiejaar.

Gegevens beschikbaar voor:

  • voortgezet onderwijs: vanaf 2003/'04;
  • middelbaar beroepsonderwijs: vanaf 2005/'06;
  • voortgezet algemeen volwassenenonderwijs: vanaf 2006/'07;
  • hoger onderwijs: vanaf 2000/'01 (vanaf 2015/’16 inclusief de Theologische universiteiten en universiteit voor humanistiek).

Status van de cijfers: De cijfers over de school-/studiejaren tot en met 2021/'22 zijn definitief. Omdat deze tabel is stopgezet blijven de cijfers over het school-/studiejaar 2022/'23 voorlopig.

Wijzigingen per 15 december 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepasseing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71450ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71450ned

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, onderwijsniveau Migratieachtergond, leeftijd, woonregio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71450ned

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, onderwijsniveau Migratieachtergond, leeftijd, woonregio