Dataset

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, woonregio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/29/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Secondary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de examenkandidaten en gediplomeerden (absoluut en in procenten van de examenkandidaten) in het voortgezet onderwijs (vo) naar geslacht, onderwijssoort, regiokenmerken en periode.

Er zijn geen examengegevens bekend van:

  • leerlingen binnen het Internationaal Baccalaureaat, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
  • leerlingen binnen de Engelse Stroom, omdat de examenuitslagen niet in Nederland worden geregistreerd;
  • leerlingen in de assistentenopleiding van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het praktijkonderwijs (of ander speciaal onderwijs), omdat deze leerlingen geen eindexamen afleggen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011/’12.

Status van de cijfers: De cijfers over de schooljaren tot en met 2021/'22 zijn definitief en die over het schooljaar 2022/'23 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 maart 2024: De definitieve cijfers over het schooljaar 2021/'22 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2022/'23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het tweede kwartaal van 2025 komen de definitieve cijfers over schooljaar 2022/'23 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2023/'24 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85382NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85382NED

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, woonregio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85382NED

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, woonregio