Dataset

Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, migratieachtergrond, woonregio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/21/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat het aantal gediplomeerden en afgestudeerden in het voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en het hoger onderwijs (ho) naar leeftijd, onderwijssoort en niveau, migratieachtergrond en woonregio (aan het begin van een betreffend school-/studiejaar).

Gegevens beschikbaar voor:

  • voortgezet onderwijs: vanaf 2003/'04;
  • middelbaar beroepsonderwijs: vanaf 2005/'06;
  • voortgezet algemeen volwassenenonderwijs: vanaf 2006/'07;
  • hoger onderwijs: vanaf 2000/'01.

Status van de cijfers: De cijfers over de school-/studiejaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het school-/studiejaar 2021'/22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 21 juni 2023: De definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2021/'22 zijn toegevoegd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties Regio zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het derde kwartaal van 2024 worden de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2021/'22 vervangen door definitieve cijfers en worden de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2022/'23 toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71493ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71493ned

Gediplomeerden; onderwijssoort, onderwijsniveau Migratieachtergrond, leeftijd, woonregio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71493ned

Gediplomeerden; onderwijssoort, onderwijsniveau Migratieachtergrond, leeftijd, woonregio