Dataset

Gediplomeerden; onderwijssoort, migratieachtergrond, woonregio 2000-2021

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat het aantal gediplomeerden en afgestudeerden in het voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en het hoger onderwijs (ho) naar leeftijd, onderwijssoort en niveau, migratieachtergrond en woonregio (aan het begin van een betreffend school-/studiejaar).

Gegevens beschikbaar voor:

  • voortgezet onderwijs: vanaf 2003/'04;
  • middelbaar beroepsonderwijs: vanaf 2005/'06;
  • voortgezet algemeen volwassenenonderwijs: vanaf 2006/'07;
  • hoger onderwijs: vanaf 2000/'01.

Status van de cijfers: De cijfers over de school-/studiejaren tot en met 2020/'21 zijn definitief. De cijfers over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig en omdat de tabel is stopgezet, worden deze niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 15 december 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71493ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71493ned

Gediplomeerden; onderwijssoort, onderwijsniveau Migratieachtergrond, leeftijd, woonregio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71493ned

Gediplomeerden; onderwijssoort, onderwijsniveau Migratieachtergrond, leeftijd, woonregio