Dataset

Leerlingen en studenten; onderwijssoort, woonregio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/26/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat het aantal leerlingen en studenten in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en hoger onderwijs (ho) naar onderwijssoort, onderwijsniveau en woonregio op 1 oktober van een betreffend school-/studiejaar.

Gegevens beschikbaar vanaf 2011/’12: De gegevens van ho zijn vanaf 2015/’16 inclusief de Theologische universiteiten en universiteit voor humanistiek en vanaf 2016/'17 ook inclusief de Transnationale Universiteit Limburg.

Status van de cijfers: De cijfers over de school-/studiejaren tot en met 2022/'23 zijn definitief en die over het school-/studiejaar 2023/'24 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 april 2024: De definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2022/'23 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2023/'24 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het derde kwartaal 2025 worden de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2023/'24 vervangen door definitieve cijfers en worden de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2024/'25 toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85701NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85701NED

Leerlingen, studenten, onderwijssoort, woonregio Onderwijssoort, woonregio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85701NED

Leerlingen, studenten, onderwijssoort, woonregio Onderwijssoort, woonregio