Dataset

Leerlingen op speciale scholen; migratieachtergrond, woonregio 2011-2021

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
  • Primary education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen op speciale scholen (basis en voortgezet). De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, migratieachtergrond, cluster en woonregio.

De kinderen op de speciale scholen zijn onderverdeeld in drie clusters (groepen):

  • Cluster 1 (visuele beperkingen);
  • Cluster 2 (auditieve en communicatieve beperkingen);
  • Overige clusters (ernstige ontwikkelingsstoornissen en lichamelijke en verstandelijke beperkingen);

De volgende onderwijssoorten vallen niet onder de clusters:

  • speciaal basisonderwijs;
  • basis- en voortgezet onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom);
  • basis- en voortgezet onderwijs aan moeilijk lerende kinderen (mlk);
  • basisonderwijs aan in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk).

Gegevens beschikbaar: vanaf 2011/'12.

Status van de cijfers: De cijfers over de schooljaren vanaf 2011/'12 tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 februari 2023: Geen, deze tabel is stopgezet. De voorlopig cijfers over studiejaar 2021/'22 zullen hierdoor niet meer definitief worden gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Leerlingen op speciale scholen; herkomst, woonregio. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83296NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83296NED

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs op speciale scholen Migratieachtergrond, regiokenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83296NED

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs op speciale scholen Migratieachtergrond, regiokenmerken