Dataset

Leerlingen op speciale scholen; migratieachtergrond, woonregio 2011-2021

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
  • Basisonderwijs
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het aantal leerlingen op speciale scholen (basis en voortgezet). De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, migratieachtergrond, cluster en woonregio.

De kinderen op de speciale scholen zijn onderverdeeld in drie clusters (groepen):

  • Cluster 1 (visuele beperkingen);
  • Cluster 2 (auditieve en communicatieve beperkingen);
  • Overige clusters (ernstige ontwikkelingsstoornissen en lichamelijke en verstandelijke beperkingen);

De volgende onderwijssoorten vallen niet onder de clusters:

  • speciaal basisonderwijs;
  • basis- en voortgezet onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom);
  • basis- en voortgezet onderwijs aan moeilijk lerende kinderen (mlk);
  • basisonderwijs aan in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk).

Gegevens beschikbaar: vanaf 2011/'12.

Status van de cijfers: De cijfers over de schooljaren vanaf 2011/'12 tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het schooljaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 februari 2023: Geen, deze tabel is stopgezet. De voorlopig cijfers over studiejaar 2021/'22 zullen hierdoor niet meer definitief worden gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Leerlingen op speciale scholen; herkomst, woonregio. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83296NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83296NED

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs op speciale scholen Migratieachtergrond, regiokenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83296NED

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs op speciale scholen Migratieachtergrond, regiokenmerken