Dataset

Voortijdig schoolverlaters; geslacht, woonregio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 17-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht en woonregio (gemeente, gemeentegrootte, provincie, landsdeel en RMC-regio).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012/'13.

Status van de cijfers: De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 17 mei 2024: De definitieve cijfers over het schooljaar 2021/'22 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2022/'23 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het tweede kwartaal van 2025 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2022/'23 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2023/’24 beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84780NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84780NED

Voortijdig schoolverlaters, vsv'ers, Geslacht, woonregio en MC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84780NED

Voortijdig schoolverlaters, vsv'ers, Geslacht, woonregio en MC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt