Dataset

MBO; gediplomeerden, woonregio, leerweg, niveau, richting 1990/'91-2015/'16

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Vocational education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar niveau, leerweg, opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering en gedetailleerde woonregio.

Gegevens beschikbaar: Vanaf schooljaar 1990/'91 tot en met 2015/'16.

Status van de cijfers: De cijfers over de schooljaren tot en met 2014/'15 zijn definitief en die over het schooljaar 2015/'16 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet komen er geen definitieve cijfers meer over het schooljaar 2015/'16.

Wijzigingen per 2 maart 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71797ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71797ned

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, woonregio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71797ned

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, woonregio