Dataset

Instromers flexibele schil; woonregio, 2007-2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het aantal personen in de leeftijd van 15-74 jaar dat in een jaar instroomt in de flexibele schil. Van deze personen wordt op verschillende peilmomenten na instroom bekeken wat de positie op de arbeidsmarkt is. Daarbij worden de volgende posities op de arbeidsmarkt onderscheiden: flexibele schil, vast dienstverband, zelfstandige, geen werk geen uitkering, geen werk met uitkering en uitstroom onbekend. Deze gegevens worden verbijzonderd naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en hoogst behaald onderwijsniveau.

Gegevens beschikbaar van: 2007 t/m 2017

Status van de cijfers: De cijfers met betrekking tot het aantal instromers zijn voor het recentste jaar voorlopig en voor eerdere jaren definitief. De verdeling van de instromers over arbeidsmarktpositie op peilmoment is voor de volgende combinaties van jaar en peilmoment voorlopig: jaar 2012 én peilmoment 5 jaar na instroom, jaar 2013 én peilmoment 4 jaar na instroom, jaar 2014 én peilmoment 3 jaar na instroom, jaar 2015 én peilmoment 2 jaar na instroom, jaar 2016 én peilmomenten 10 maanden, 11 maanden, 1 jaar na instroom. De voorlopige cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode. De voorlopige cijfers van 2017 worden niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 13 maart 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83256NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83256NED

Flexibele schil, flexibele arbeid, flexibele baan, tijdelijke baan Arbeidsmarktpositie, landsdelen, provincies, corop, stedelijkheid

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83256NED

Flexibele schil, flexibele arbeid, flexibele baan, tijdelijke baan Arbeidsmarktpositie, landsdelen, provincies, corop, stedelijkheid