Dataset

Landschap met herkenbare onregelmatige blokverkaveling (Omgevingsverordening 2016)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen
Updated 21/06/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit bestand bevat landschap met herkenbare onregelmatige blokverkaveling zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van herkenbare onregelmatige blokverkaveling. Water, verkaveling en het beloop van wegen zijn bepalend voor het karakter van het landschap van Groningen.

Contactinformatie
Name: Afdeling Landelijk Gebied en Water, Provincie Groningen
Email: geoportaal@provinciegroningen.nl
Website: http://www.provinciegroningen.nl/

Webservice

LandschapHerkenbareOnregelmBlokVerkaveling

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

Beleidsplannen_Omgevingsverordening:LandschapHerkenbareOnregelmBlokVerkaveling

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WFSServer

OGC:WFS