Organization

Provincie Groningen (Provincie)

Permanent linkCopied
Groningen is een provincie in het noorden van Nederland met 586.061 inwoners, waarvan meer dan een derde in de gelijknamige hoofdstad Groningen woont.
Logo Provincie Groningen

284 datasets

 • Dit bestand bevat bestaande WKO systemen binnen de provincie Groningen. Warmte koude opslag is een manier om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen door gebruik te maken van grondwater. ...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 02/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
  • Water
 • Dataset

  Zonneparken

  Dit bestand bevat de locaties en de omvang (in hectare en megawattpiek) van de zonneparken in de provincie Groningen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar status van ontwikkeling (vergund of ger...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
  • Spatial planning
 • Dit bestand bevat de windparken in de Eemshaven, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. De provincie heeft een taakstelling om in de provincie een gezamenlijk vermogen van maximaal ...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
  • Industry
 • Dit bestand bevat het tracé van de aanlanding van de Cobrakabel, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. De Nederlandse en Deense beheerders van het hoogspanningsnet leggen een onder...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
  • Industry
 • Dit bestand bevat de locaties van in totaal 5 windparken rondom Delfzijl, vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. De provincie heeft een taakstelling om in de provincie een gezamenlijk ver...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
  • Industry
 • Dit bestand bevat het tracé van de aanlanding van de kabelverbindingen t.b.v. het Gemini offshore windpark, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. Het Gemini offshore windpark in he...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
  • Industry
 • Dit bestand bevat de ruimtelijke reservering voor de hoogspanningsleiding Eemshaven-Vierverlaten zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Deze ruimtelijke reservering is m...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
  • Industry
 • Dit bestand bevat het zoekgebied vervanging windturbines zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Dit zoekgebied is mede opgenomen in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl....

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
  • Industry
 • Dit bestand bevat traditionele windmolens zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Gebouwd erfgoed is mede bepalend voor het landschap, de beleving van ruimtelijke kwalite...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
  • Spatial planning
 • Dit bestand bevat het gebied waar nieuwe windturbines niet zijn toegestaan zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016.

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
  • Industry

Filter your results