Dataset

NNN-natuurgebieden (Omgevingsverordening 2016)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen
Updated 13/06/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Dit bestand bevat NNN-natuurgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij de begrenzing vastgesteld en regels opgenomen ter bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). NNN-natuurgebieden zijn bestaande natuurgebieden of nog te ontwikkelen natuurgebieden, die liggen binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk. Een deel van de nog te ontwikkelen natuurgebieden is nu landbouwgrond. Ons beleid is er op gericht deze landbouwgronden op vrijwillige basis aan te kopen of met subsidie voor functieverandering om te vormen naar natuur en ze vervolgens opnieuw in te richten. Dit beleid is verder uitgewerkt in de Nota Grondbeleid van de provincie Groningen. Volgens planning is het Groningse deel van het Natuurnetwerk in 2027 voltooid, waarmee in totaal 9.800 hectare nieuwe natuur ontwikkeld zal zijn.

Contactinformatie
Name: Afdeling Landelijke Gebied en Water, Provincie Groningen
Email: geoportaal@provinciegroningen.nl
Website: https://www.provinciegroningen.nl/
Phonenumber: 050-3164911

Webservice

NNNNatuurgebieden

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities

accessPoint

Beleidsplannen_Omgevingsverordening:NNNNatuurgebieden

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities

accessPoint