Dataset

Verdrogingsgevoelige natuurgebieden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Verdrogingsgevoelige natuurgebieden incl. poelen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/wbn/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=wbn%3Ageonam_vrdgvlgebvlk&bbox=14488.6591796875%2C357676.25%2C77410.53125%2C420103.65625&width=768&height=761&srs=EPSG%3A28992&styles=&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geonam_vrdgvlgebvlk

OGC:WMS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/wbn/wms?request=GetCapabilities

Verdrogingsgevoelige natuurgebieden

geonam_vrdgvlgebvlk

OGC:WFS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/wbn/wfs?request=GetCapabilities

Verdrogingsgevoelige natuurgebieden

Downloads

Omgevingsverordening Zeeland 2018

ZIP Publiek domein

Besluit van provinciale staten van Zeeland houdende vaststelling Omgevingsverordening Zeeland 2018 (zie Art 4.12 Bescherming grondwater, lid 1a / bijlage 15)

Natuur en landschap

ZIP Publiek domein

Natuurbeheer