Datasets

98 datasets

 • Brongegevens - Natuurnetwerk Nederland [belemmering] . Gegevens worden gebruikt voor de Zonnewijzeratlas, voor het inschatting van het aantal panelen dat geplaatst kan worden op daken en eventuele and...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
  • Nature and environment
  • Spatial planning
 • In deze gebieden zijn de doelen en kwaliteiten van het gebied niet te combineren met windmolens. De provincie staat de plaatsing van windmolens in deze gebieden niet toe en zal niet meewerken aan ruim...

  Data owner: Gelderland (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Verdrogingsgevoelige natuurgebieden incl. poelen

  Data owner: Provincie Zeeland (Provincie)
  Updated: 09/23/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Begrensde zoekgebieden waarbinnen subsidie voor beheer van landschaps elementen kan worden aangevraagd. Dit bestand is vastgesteld op 17-07-2020 door GS

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 09/22/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • Onderdeel van het Natuurbeheerplan 2024 is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheer...

  Data owner: Gelderland (Provincie)
  Updated: 09/15/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Onderdeel van het Natuurbeheerplan 2024 is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheer...

  Data owner: Gelderland (Provincie)
  Updated: 09/15/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • De kaart geeft de faunavoorzieningen weer die door de provincie Noord-Brabant zijn gesubsidieerd uit de subsidieregeling 'Faunavoorzieningen gemeentewegen' binnen de subsidieregeling Natuur.

  Data owner: Noord-Brabant (Provincie)
  Updated: 09/06/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Alle natuurgebieden die behoren tot het Zuid-Hollandse deel van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische hoofdstructuur, EHS). Dit omvat bestaande en nieuwe natuur, blijvend agrarische gebied...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/31/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Binnen het natuurnetwerk in Overijssel liggen twee Nationale Parken: Weerribben-Wieden en De Sallandse Heuvelrug. Dit zijn natuurgebieden met (inter)nationaal zeldzame of unieke natuurkwaliteiten en i...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Updated: 08/29/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Organisation and policy
  • Spatial planning
 • De meetpunten van het meetnet verdroging. Doel van dit meetnet is om in (natte) natuurgebieden grondwaterstanden en ook grondwaterkwaliteiten te meten. Via het veld NITGCODE wordt relatie gelegd met d...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Updated: 08/29/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment

Filter your results