Dataset

Belangrijk weidevogelgebied

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Agriculture
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Belangrijk weidevogelgebied zoals opgenomen in de OmgevingsVerordening van de provincie. Deze is op 08 maart 2023 vastgesteld door Provinciale Staten en op 1 april 2023 in werking getreden.

Dit betreft een kopie van de vastgestelde versie in het werkingsgebied 'Beschermingscategorie 2' waarbij met een geometry check enkele geometrie fouten zijn opgelost waardoor de geometrie OGC-valide is.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3ABELANGRIJK_WEIDEVOGELGEBIED&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BELANGRIJK_WEIDEVOGELGEBIED

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Belangrijk weidevogelgebied

BELANGRIJK_WEIDEVOGELGEBIED

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Belangrijk weidevogelgebied

Data schemes

BELANGRIJK_WEIDEVOGELGEBIED feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name UUID nvarchar type Unieke UUID
name ID nvarchar type ID
name Onderverdeling nvarchar type Onderverdeling beleid
name symbol nvarchar type symboolcode
name Werkingsgebied nvarchar type Naam van het werkingsgebied
name UUID_Werkingsgebied nvarchar type ID van het werkingsgebied
name Begin_Geldigheid datetime2 type Startdatum geldigheid
name Eind_Geldigheid datetime2 type Einddatum geldigheid
name Created_By nvarchar type Aanmaker
name Created_Date datetime2 type Aanmaak datum
name Modified_By nvarchar type Persoon laatste wijziging
name Modified_Date datetime2 type Datum laatste wijziging
name PS_Datum datetime2 type Vaststellingsdatum PS

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Belangrijk weidevogelgebied PV

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_algemeen/MapServer

accessPoint