Dataset

Search

63 datasets

 • Dit bestand bevat de nationale landschappen binnen de provincie Groningen: een deel van het Nationaal Landschap Drentsche Aa en het Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Nationale landschappen zijn ...

  Data owner: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 17/04/2021
  Theme: Organisation and policy, Nature and environment, Culture and recreation
 • Dit bestand bevat gebieden met reliëfinversie zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Op verschillende plaatsen in onze provincie zijn duidelijke hoogteverschillen in het...

  Data owner: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 17/04/2021
  Theme: Soil
 • De term aardkundige waarden wordt gebruikt als een verzamelnaam voor geomorfologische, geologische, bodemkundige of geohydrologische verschijnselen in het landschap, die een bepaalde waarde vertegenwo...

  Data owner: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 17/04/2021
  Theme: Nature and environment, Soil
 • Dit bestand bevat wierden zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. In onze provincie liggen veel karakteristieke nederzettingen waarvan de ruimtelijke structuur nauw ver...

  Data owner: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 17/04/2021
  Theme: Soil, Culture and recreation
 • Dit bestand bevat gebieden behorend tot het grootschalig open landschap zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij ter bescherming h...

  Data owner: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 17/04/2021
  Theme: Nature and landscape management, Nature and environment
 • Het beleid binnen het Nationaal Landschap is er op gericht om de stad-land relaties te versterken en binnen het zgn. beschermingsgebied de landschappelijke kernkwaliteiten te behouden, te beheren, te ...

  Data owner: Limburg
  Bijgewerkt: 17/04/2021
  Theme: Spatial planning
 • Dit bestand bevat het Groningse deel van het Nationaal landschap Drentsche Aa zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Het Nationaal Landschap Drentsche Aa is een esdorpen...

  Data owner: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 17/04/2021
  Theme: Nature and environment, Spatial planning
 • Tot de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten worden die elementen en patronen gerekend die bepalend zijn voor het karakter van Flevoland, waarmee de essentie van het polderconcept wor...

  Data owner: Flevoland
  Bijgewerkt: 17/04/2021
  Theme: Spatial planning, Culture and recreation
 • Dit bestand bevat dijkcoupures en schotbalkenhuisjes gelegen binnen de provincie Groningen. Coupures zijn doorgangen door slaperdijken op maaiveldniveau. De provincie Groningen richt zich op het beho...

  Data owner: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 17/04/2021
  Theme: Nature and environment, Culture and recreation
 • Dit bestand bevat pingoruïnes Gorecht zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van de pingoruïnes...

  Data owner: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 17/04/2021
  Theme: Soil, Nature and environment

Filter your results

State (1)
Publicity level (2)
Level of governance (1)
Metadata language (1)
Source Catalog (1)