type-icon

Dataset

Zoeken

63 datasets

 • Dit bestand bevat landschap met herkenbare onregelmatige blokverkaveling zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu, Cultuur en recreatie
 • Het Nationaal Landschap is gelegen binnen de (Euregionale) metropool Luik-Eupen-Aken-Parkstad-Sittard-Genk-Hasselt-Maastricht als onderdeel van het grensoverschrijdende Drielandenpark. Het is een uitl...

  Data eigenaar: Limburg
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Dit bestand bevat de pingoruïnes gelegen in de streel Gorecht in de provincie Groningen. Karakteristiek voor het Gorecht zijn o.a. de pingoruïnes. Pingoruïnes zijn aardkundig waardevolle gebieden en o...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • Dit bestand bevat kolken en drinkpoelen die zijn ontstaan als gevolg van dijkdoorbraken in het verleden. Een dijk is een waterkerende constructie, meestal opgeworpen aarde en al dan niet met stenen of...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Water, Cultuur en recreatie
 • Dit bestand bevat karakteristieke sloten van Middag-Humsterland met wijzigingsbevoegdheid zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Water, Cultuur en recreatie
 • Dit bestand bevat landschappelijk waardevolle dijken gelegen binnen de provincie Groningen. Een dijk is waterkerende constructie, meestal opgeworpen aarde en al dan niet met stenen of asfalt bedekt. B...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu, Cultuur en recreatie, Ruimtelijke ordening
 • Dit bestand bevat de visuele invloedssferen van wierden en wierdedorpen, gelegen binnen de provincie Groningen. De provincie Groningen vindt het belangrijk dat het zicht op en de herkenbaarheid van wi...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu, Cultuur en recreatie
 • type-icon

  Dataset

  Wierden

  Dit bestand bevat de wierden die zijn gelegen binnen de provincie Groningen. De provincie Groningen vindt het belangrijk dat het reliëf van wierden blijft. De kwaliteit van deze kernkarakteristieken ...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu, Cultuur en recreatie
 • Het beleid binnen het Nationaal Landschap is er op gericht om de stad-land relaties te versterken en binnen het zgn. beschermingsgebied de landschappelijke kernkwaliteiten te behouden, te beheren, te ...

  Data eigenaar: Limburg
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
 • Dit bestand bevat het Groningse deel van het Nationaal landschap Drentsche Aa zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Het Nationaal Landschap Drentsche Aa is een esdorpen...

  Data eigenaar: Provincie Groningen
  Bijgewerkt: 07-03-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening

Filter je resultaten