Dataset

Demografische levensloop; geslacht en geboortegeneraties (1940 tot 1990)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De cijfers in de tabel hebben betrekking op mensen uit de geboortegeneraties 1940 tot 1990 die in 2003, 2008 of 2013 woonachtig waren in Nederland. Per geboortegeneratie is voor mannen en vrouwen berekend welk deel van de bevolking gedurende de levensloop een bepaalde (sociaal-)demografische gebeurtenis heeft meegemaakt. Met deze tabel wordt duidelijk welke gebeurtenissen mensen op een bepaalde leeftijd (van 20 tot en met 65 jaar) hebben meegemaakt en in welke mate dit verschilt tussen geboortegeneraties.

Gegevens beschikbaar voor geboortegeneraties van 1940 tot 1990.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 6 december 2018: De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'leeftijdsgroep' zijn aangepast. Deze sluiten nu beter aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Dit is een eenmalige tabel.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83592NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83592NED

Personen die een demografische gebeurtenis hebben meegemaakt naar geslacht, leeftijd en geboortegeneratie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83592NED

Personen die een demografische gebeurtenis hebben meegemaakt naar geslacht, leeftijd en geboortegeneratie