type-icon

Dataset

Levensloop/spaarloonregeling; kenmerken 2006

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 16-01-2021
Status Beschikbaar
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking
(EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om
informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt.
Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige
dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Deze tabel bevat gegevens uit de module Levensloop. Deze module wordt
uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) en is bedoeld om de deelname aan de levensloop- en
de spaarloonregeling te monitoren.

De vragen in de module Levensloop worden gesteld aan alle werknemers die
ten minste twaalf uur per week werken en hebben betrekking op de eerste
werkkring. Allereerst wordt gevraagd of men dit jaar een bedrag inlegt in
de levensloopregeling. Als hierop bevestigend wordt geantwoord, volgen de
vragen of men in voorgaande jaren wel eens ingelegd heeft in de
spaarloonregeling en waarvoor men spaart met de levensloopregeling. Aan
werknemers die aangeven niet mee te doen aan de levensloopregeling wordt
gevraagd of men inlegt in de spaarloonregeling.

Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB tabellen stopgezet
en verplaatst naar het archief. In plaats hiervan worden nieuwe tabellen
gemaakt.
In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een nieuwe weegmethode
gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001 is het daarnaast ook mogelijk om
voor een beperkte set van variabelen kwartaalcijfers te publiceren. De
jaren voor 2001 zijn niet gecorrigeerd en betreffen de eerder gepubliceerde
cijfers. Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode van de EBB
is te vinden op de themapagina.

Gegevens beschikbaar over: 2006

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Geen wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71422ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71422ned

Deelnemers levensloop - en spaarloonregeling. Naar achtergrondkenmerken.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71422ned

Deelnemers levensloop - en spaarloonregeling. Naar achtergrondkenmerken.