Dataset

Spaarrekeningen; spaarvormen stand per 31 december 2008-2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over spaarrekeningen. Het betreft het aantal rekeningen en het totale tegoed op deze rekeningen op 31 december, per spaarvorm. De berichtgevers zijn instellingen (banken) die deel uitmaken van het door de Nederlandsche Bank gehouden Register van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft), als bedoeld in artikel 52, eerste lid van de Wet toezicht kredietwezen (Wtk 1992).

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2012.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 1 juli 2013: De cijfers voor 2012 zijn opgenomen en de tabel is stopgezet. Jaar 2011 is aangepast, als gevolg van nieuw beschikbaar gekomen gegevens.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In verband met de aan het CBS opgelegde bezuinigingen, is besloten enkele statistieken te beëindigen, in frequentie te verlagen of minder gedetailleerd te publiceren. Na consultatie van belangrijke gebruikers, is in dit kader besloten onder andere de statistiek Spaarvormen stop te zetten. Daarom treft u bijgaand de laatste publicatie aan in deze reeks. Meer informatie over de verminderingen in het statistiekprogramma is te vinden in het strategisch meerjarenprogramma 2014-2018.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80454ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80454ned

Tegoeden en aantallen spaarrekeningen Multichannelsparen, Internetsparen, Banksparen, Spaarloon en Jeugdsparen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80454ned

Tegoeden en aantallen spaarrekeningen Multichannelsparen, Internetsparen, Banksparen, Spaarloon en Jeugdsparen.