Dataset

Bedrijven; oprichtingen, opheffingen, fusies, overnames, SBI 2008 2007-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u gegevens over het aantal oprichtingen, het aantal opheffingen en het aantal fusies en overnames van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens over oprichtingen en opheffingen zijn ook beschikbaar naar bedrijfsgrootte, rechtsvorm en bestaansduur. De cijfers zijn gebaseerd op het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van: 2007 tot en met 2013.

Status van de cijfers: De cijfers over alle jaren zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers niet meer definitief gemaakt. De bestaansduur van oprichtingen van bedrijven van het meest recente jaar zijn niet beschikbaar.

Wijzigingen per 9 september 2015: Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger? Deze tabel wordt opgevolgd door:

  • Bedrijven; fusies en overnames, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, SBI 2008
  • Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, SBI 2008
  • Bedrijven; opheffingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, SBI 2008 Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81566NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81566NED

Oprichtingen en opheffingen van bedrijven naar grootte, rechtsvorm, bestaansduur en bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81566NED

Oprichtingen en opheffingen van bedrijven naar grootte, rechtsvorm, bestaansduur en bedrijfstakken/branches (SBI 2008)