Dataset

Bedrijven; opheffingen naar activiteit, SBI'93, 1998-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u gegevens over het aantal opheffingen naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI 93) onderverdeeld naar 12 Secties en 52 afdelingen van de SBI '93. De bedrijven die zijn opgeheven zijn voorts ingedeeld in bedrijven die één jaar en bedrijven die meerdere jaren hebben bestaan.

Vanaf 2006 is het Algemene bedrijfsregister van het CBS ingrijpend gewijzigd. Als gevolg daarvan zijn de gegevens over het aantal opheffingen vanaf 2005 niet helemaal vergelijkbaar met de gegevens van voor deze perioden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 april 2012: De tabel is per 24 april 2012 stopgezet. Het samenstellen van de cijfers is in vergelijking met voorgaande jaren gewijzigd omdat de activiteit (SBI 2008) is toegepast. Genoemde wijziging is dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn met die van komende jaren en daarom is gestart met een nieuwe tabel.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70234ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70234ned

Opheffingen van bedrijven met bijbehorende werkgelegenheid naar economische activiteit, SBI'93.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70234ned

Opheffingen van bedrijven met bijbehorende werkgelegenheid naar economische activiteit, SBI'93.