Dataset

Verplaatsing bedrijfsactiviteiten; effecten, 2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van bedrijven in Nederland , die in de jaren 2001 tot en met 2006 (een deel van) hun bedrijfsactiviteiten internationaal hebben. Het gaat om bedrijven (met 100 of meer werkzame personen) in de industrie, bouw, handel en de niet-financiële dienstverlening. De gegevens geven weer welke effecten de verplaatsing van activiteiten heeft gehad.

Gegevens beschikbaar: peildatum 2007

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 januari 2019: Niet van toepassing.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71804NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71804NED

Verplaatste bedrijfsactiviteiten naar het motief voor de verplaatsing en het ervaren effect van de verplaatsing.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71804NED

Verplaatste bedrijfsactiviteiten naar het motief voor de verplaatsing en het ervaren effect van de verplaatsing.