Dataset

Verplaatsing bedrijfsactiviteiten; motieven, 2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van bedrijven in Nederland die in de jaren 2001 tot en met 2006 (een deel van) hun bedrijfsactiviteiten internationaal hebben verplaatst of die dat in de loop van 2007 tot en met 2009 van plan zijn te gaan doen. Het gaat om bedrijven (met 100 of meer werkzame personen) in de industrie, bouw, handel en de niet-financiële dienstverlening.

De gegevens zijn uitgesplitst naar motief voor de (voorgenomen) verplaatsing van de bedrijfsactiviteit in relatie tot de ervaren mate van belangrijkheid voor de verplaatsing.

Gegevens beschikbaar: peildatum 2007 Frequentie: eenmalig Status van de cijfers: definitief

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71803NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71803NED

Verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar motief voor de (voorgenomen) verplaatsing en mate van belangrijkheid van de verplaatsing.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71803NED

Verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar motief voor de (voorgenomen) verplaatsing en mate van belangrijkheid van de verplaatsing.