Dataset

Verplaatste bedrijfsactiviteiten; landengroep en soort activiteit, 2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van bedrijfsactiviteiten die door bedrijven in Nederland naar het buitenland zijn overgebracht. Het betreft bedrijven in de industrie, bouw, handel en de niet-financiële dienstverlening (met 100 of meer werkzame personen). Het gaat om activiteiten die in de jaren 2001 tot en met 2006 zijn verplaatst en om activiteiten waarvoor plannen bestaan om ze in de loop van 2007 tot en met 2009 te verplaatsen. De gegevens zijn uitgesplitst naar hoofdactiviteit en ondersteunende activiteiten en naar internationale regio (EU, Azië en overige gebieden). Een bedrijf kan meer dan één activiteit verplaatsen. Daarom is het totale aantal verplaatste activiteiten groter dan het aantal bedrijven dat heeft verplaatst.

Gegevens beschikbaar: peildatum 2007 Frequentie: eenmalig Status van de cijfers: definitief

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71730NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71730NED

Verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar (hoofd)activiteit en internationale regio (EU, Azië en overige gebieden).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71730NED

Verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar (hoofd)activiteit en internationale regio (EU, Azië en overige gebieden).