Dataset

Vestigingen per gemeente naar activiteit

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze publicatie bevat gegevens over het aantal lokale bedrijfseenheden naar economische activiteit en regio (gemeente, corop en provincie).

Bij een gemeentewijziging worden alle cijfers herrekend naar de meest recente herindeling. Om een goed beeld te krijgen van ontwikkelingen, worden de ontwikkelingen van de gemeenten weergegeven in een tijdreeks. In 1997 en 1998 ontbreken op gemeentelijk niveau ongeveer 2 duizend
vestigingen van zorginstellingen (een deel van SBI 85). Voor het jaar 1997 ontbreken op datzelfde niveau tevens ruim 3 duizend vestigingen in andere
activiteiten. De vestigingstotalen naar COROP-gebied, provincie, landsdeel en totaal Nederland daarentegen zijn voor beide jaren wel compleet.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994 Frequentie: stopgezet

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag / Heerlen

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70078NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70078NED

Aantallen vestigingen van bedrijven naar economische activiteit (SBI'93) per gemeente.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70078NED

Aantallen vestigingen van bedrijven naar economische activiteit (SBI'93) per gemeente.