Dataset

Vestigingen per gemeente naar activiteit

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze publicatie bevat gegevens over het aantal lokale bedrijfseenheden naar economische activiteit en regio (gemeente, corop en provincie).

Bij een gemeentewijziging worden alle cijfers herrekend naar de meest recente herindeling. Om een goed beeld te krijgen van ontwikkelingen, worden de ontwikkelingen van de gemeenten weergegeven in een tijdreeks. In 1997 en 1998 ontbreken op gemeentelijk niveau ongeveer 2 duizend
vestigingen van zorginstellingen (een deel van SBI 85). Voor het jaar 1997 ontbreken op datzelfde niveau tevens ruim 3 duizend vestigingen in andere
activiteiten. De vestigingstotalen naar COROP-gebied, provincie, landsdeel en totaal Nederland daarentegen zijn voor beide jaren wel compleet.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994 Frequentie: stopgezet

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag / Heerlen

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70078NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70078NED

Aantallen vestigingen van bedrijven naar economische activiteit (SBI'93) per gemeente.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70078NED

Aantallen vestigingen van bedrijven naar economische activiteit (SBI'93) per gemeente.